ROI módszertan

 

A ROI módszertan egy pénzügyi megtérülés alapú rendszerszemlélet, melynek segítségével bármilyen típusú program, projekt, vállalati folyamat értéke, nyereségtermelő képessége kimutathatóvá válik. Az öt különböző, egymásra épülő dimenzióban végzett mérések lehetővé teszik a teljesítmény széles körben történő kiértékelését az elégedettségi mutatóktól a pénzügyi hatásig.

A ROI módszertan egyaránt alkalmas mennyiségi és minőségi adatok kezelésére és előállítására, hiteles megtérülési információkat szolgáltatva a vezetők és más érdekelt felek számára. A folyamat-modellt követve lehetőség nyílik az egyéb befolyásoló tényezők teljes leválasztására, a vizsgált projekt hatásainak elkülönítésére a pontos hozzáadott érték kimutatása érdekében.

Világszerte több mint 5000 vállalat használja a ROI módszertant a nehezen számszerűsíthető folyamatok megtérülés-elemzésére, melyet így a legelterjedtebb értékelő rendszerként tartanak számon. Használata az egyes programok, projektek hatékonyságának kimutatásán túl a leendő fejlesztési irányvonalak meghatározásában és optimalizálásában is komoly segítséget nyújt. Az értékelési folyamat alatt az 5 dimenzió használatával létrejött közös platform könnyíti meg az eltérő üzleti területek közötti kommunikációt, együttműködést, a célok egymásba illesztését. A koncentrált, gyakorlatias megközelítés az alapértelmezett üzleti normákba ágyazottan, költséghatékonyan valósítja meg a kiértékelést.

3 fő érv a ROI módszer mellett:

  • 1. Megmutatja a vizsgált projekt, program pénzügyi értékteremtő képességét – A ROI módszertan a leghitelesebb módon fejezi ki az üzleti hatékonyság mértékét a minden vezető által használt, univerzális nyelven.
  • 2. Segít a támogatottság és az optimális finanszírozás felépítésében – A menedzsment számára lefordítja a humán folyamatok, döntések, vagy nehezen számszerűsíthető projektek üzleti, hozzáadott értékét, így növeli a finanszírozási hajlandóságot és a projekt elfogadottságát.
  • 3. A folyamatfejlesztés jó alapja – mivel a módszertan a vizsgált program számos aspektusát (minőség, teljesítmény, alkalmazás, hatékonyság) integráltan kezeli, így könnyen láthatóvá válnak a szűk keresztmetszetek, melyeket érdemes átstrukturálni, fejleszteni vagy akár leépíteni.

A széles körben használt ROI módszertan számos területen bizonyított.

Legfontosabb JELLEMZŐI:

  • könnyen megvalósítható: egyszerű, lépésről-lépésre felépített rendszer
  • bevezetése költséghatékonyan megoldható
  • hiteles információkat szolgáltat, melyek az irányadó pénzügyi alapokon nyugszanak
  • a gyakorlatban 30 éve használatos sztenderdek alapján épül fel
  • rugalmas – bármely program értékelésére és széles spektrumú adatok kezelésére alkalmas

Milyen területeken használható a ROI módszertan? 

humán erőforrás / humán tőkedolgozói elkötelezettség méréseszervezetfejlesztés
tréning, oktatásváltozásmenedzsmentmarketing folyamatok fejlesztése
vezetőfejlesztésvállalati kultúrához kapcsolódó projektekrendszerfejlesztés, -átalakítás (műszaki, IT projektek)
coaching folyamatoktehetségmenedzsment és –megtartásminőségmenedzsment fejlesztések
mentorálásfolyamatfejlesztészöld projektek, fenntarthatóság
tudástranszferkonferenciák, üzleti események eredményességének méréseúj beruházások, projektek értékelése